Ενδεικτικά έργα Πληροφορικής:

PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Α. Κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για την διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου.
Β. Σχεδιασμός & ανάπτυξη λογισμικού ΟΠΣ για τη διάθεση ευρυζωνικού περιεχομένου – S/N F2584, δράση DIGI CONTENT – ΕΣΠΑ 2007-2013, Ψηφιακή Σύγκλιση.


AUDIOTEX 

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρεσιών λογισμικού και βάσεων δεδομένων για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.


ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Α. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), προσαρμοσμένο σε νομικά κείμενα.
Β. Δημιουργία εξειδικευμένης βάσης δεδομένων κωδικοποίησης νομικών εγγράφων σε περιβάλλον cloud.


ECOPAPER ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Α. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού ετικετών.
Β. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ποιοτικού εκτυπωτικού ελέγχου.


ΕΝΙΚΟΣ ΑΕ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ανάπτυξη σε ιστοσελίδα finnews.gr πλατφόρμας παρουσίασης οικονομικών αποτελεσμάτων δημοσιευμένων ισολογισμών.