Ενδεικτικά Έργα Ψηφιοποίησης:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

«Ψηφιοποίηση και Προβολή Υλικού του Ιδρύματος Εγνατία Ηπείρου, Υποέργο 1: Συλλογή, Τεκμηρίωση – Ψηφιοποίηση Υλικού»

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτει το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων. Έγινε επίσης συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού (μουσική, τραγούδια, χορευτικές δραστηριότητες, παραδοσιακές εκδηλώσεις) καθώς και συγκρότηση φωτογραφικού αρχείου (φωτογραφικές συλλογές ιδιωτών, φορέων, οικισμών, εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων). Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Συλλογή Υλικού.
2. Οργάνωση, αξιολόγηση και τεκμηρίωση Υλικού.
3. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία της Συλλογής.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.


CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε., Π. ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «ANADELTA SOFTWARE» & PRESS BOX ΕΚΔΟΤΚΗ ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ψηφιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αρχείων της Αθλητικής εφημερίδας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ». Επεξεργασία και ανάλυση του υλικού, το οποίο περιλαμβάνει 300.000 σελίδες Α3 και ενσωμάτωση του ανωτέρω υλικού στην εφαρμογή διαχείρισης Πολιτιστικού Υλικού / ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώς και παροχή εξοπλισμού.


ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ / ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Α. Ψηφιοποίηση πρωτογενών δεδομένων, σάρωση εκδόσεων 125.000 σελίδων, μετατροπή εικόνων σε κείμενο με τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, (OCR).
Β. Κατηγοριοποίηση και διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων, που περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των κειμένων με τη χρήση τεχνικών αναγνώρισης δομής (Segmentation), την εισαγωγή των αρχείων σε βάση δεδομένων και τη διασύνδεση της βάσης με τις ειδικές ιστοσελίδες προβολής – αναζήτησης από το διαδίκτυο (Λογισμικό «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»).


ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ψηφιοποίηση αρχείων Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Λάτση, το οποίο εκδίδει κάθε χρόνο έναν τόμο αφιερωμένο σε ένα αρχαιολογικό μουσείο. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. Όλες οι εκδόσεις δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, δεν διατίθενται στο εμπόριο και διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, αρχαιολογικές σχολές, ιδρύματα και άλλοι φορείς πολιτισμού και έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, εκδίδει και άλλες ειδικές εκδόσεις για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.