ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Adbank

Πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία με αντικείμενο την καθημερινή καταγραφή, παρακολούθηση και αρχειοθέτηση όλων των διαφημιστικών που εμφανίζονται στο σύνολο του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο καθώς και της υπαίθριας διαφήμισης. Η Adbank διαθέτει ένα πλούσιο, πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο μιας δεκαετίας περίπου.

Μέσω της πλατφόρμας Adbank πραγματοποιείται καθημερινή καταγραφή:

 1.  18 πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών και όλων των καινούργιων, τροποποιημένων και cut version τηλεοπτικών spots της Ελληνικής τηλεόρασης.
 2. Tου συνόλου των ραδιοφωνικών μηνυμάτων από 13 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 3. Tου συνόλου των καταχωρήσεων που εμφανίζονται στον ημερήσιο και τον περιοδικό τύπο (πάνω από 450 έντυπα), στο πραγματικό μέγεθος της καταχώρησης.
 4. Των banners και pop-ups, στα site με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, που παρουσιάζουν διαφημιστικό ενδιαφέρον.

Υπηρεσίες 

tv

 • Καθημερινή καταγραφή των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών και όλων των καινούργιων, τροποποιημένων και cut version τηλεοπτικών της Ελληνικής τηλεόρασης.
 • Καθημερινό ενημερωτικό email με ό, τι νέο διαφημιστικό έχει παίξει στην τηλεόραση.
 • Email Alert την ώρα αποδελτίωσης στις κατηγορίες ενδιαφέροντος.
 • Newsletter με την τελική λίστα και ξεχωριστά Emails με τα spots των κατηγοριών ενδιαφέροντος.
 • Αρχείο 24 ωρου προγράμματος όλων των καναλιών από το 2007.
 • Απομαγνητοφώνηση των τηλεοπτικών σποτ.
 • Αποθήκευση του υλικού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

radio

 • Καθημερινή καταγραφή του συνόλου των ραδιοφωνικών μηνυμάτων από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Καθημερινό ενημερωτικό email με ό, τι νέο διαφημιστικό έχει παίξει στο ραδιόφωνο.
 • Newsletter με την τελική λίστα και ξεχωριστά Emails με τα spots των κατηγοριών ενδιαφέροντος.
 • Απομαγνητοφώνηση των ραδιοφωνικών.
 • Αρχείο 24ωρου προγράμματος από το 2007.

print

 • Καθημερινή καταγραφή και αποθήκευση του συνόλου των καταχωρήσεων που εμφανίζονται σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στο πραγματικό μέγεθος της καταχώρησης.
 • Newsletter με την τελική λίστα και ξεχωριστά Emails με τις καταχωρήσεις των κατηγοριών ενδιαφέροντος.

outdoor

 • Δεκαπενθήμερη παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου της υπαίθριας διαφήμισης στο νομό Αττικής.
 • Newsletter με την τελική λίστα και ξεχωριστά Emails με τα outdoor των κατηγοριών ενδιαφέροντος.

Άλλες υπηρεσίες

 • Λεκτική αναζήτηση, με λέξεις κλειδιά.
 • Αναζήτηση συντελεστών.
 • Ψηφιοποίηση του αρχείου.
 • Στατιστικά στοιχεία για κατηγορίες προϊόντων και προϊόντα.
 • Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παρακολούθησης ανταγωνισμού.
 • Ημερήσια, Εβδομαδιαία και Μηνιαία Report όπου ενημερώνεται ο συνδρομητής για την κίνηση της διαφήμισης στον κλάδο που δραστηριοποιείται.