ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Innews

Η μεγαλύτερη και κεντρική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η InDigital είναι η Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πληροφοριών Δημοσιότητας innews.

innews-logo

Η πλατφόρμα innews είναι σήμερα το κορυφαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πληροφοριών Δημοσιότητας, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από τις μεγαλύτερες Εταιρείες και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες της βασίζονται σε μια πλήρως επεκτάσιμη βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει την συλλογή και παροχή δημοσιευμάτων από όλα τα διαθέσιμα έντυπα Μέσα Ενημέρωσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια τα οποία σκανάρονται και ψηφιοποιούνται. Επίσης, οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επεκταθεί στους τομείς αποδελτίωσης διαδικτυακών τόπων, όπου επί 24ωρου βάσεως αναζητούνται και συλλέγονται ειδήσεις και νέα του άμεσου ενδιαφέροντος των πελατών της, και ακόμη πραγματοποιείται τηλεοπτική και ραδιοφωνική αποδελτίωση. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και παρέχει στους χρήστες μέσω του φυλλομετρητή (browser) τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και αναγράφονται στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κοκ. Τύπο, όπως επίσης παρέχεται η δυνατότητα για αποστολή των σημείων που αφορούν στους πελάτες της επιχείρησης και που εμφανίζονται στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι διαδρομές (links) για τις ψηφιοποιημένες (scanned) εικόνες των δημοσιευμάτων, σε έναν web server που φιλοξενεί τις εικόνες και τις δυναμικές σελίδες της εφαρμογής όπως λ.χ. την φόρμα αναζήτησης των δημοσιευμάτων και σε ένα application server που φιλοξενεί το σύστημα διαχείρισης των παραμέτρων χρήσης και λειτουργίας της υπηρεσίας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την καθημερινή ενημέρωση της πλατφόρμας innews είναι οι εξής:

Α) Ηλεκτρονική αποδελτίωση των εφημερίδων. Ο κάθε εργαζόμενος είναι χρεωμένος με την ανάγνωση συγκεκριμένων εφημερίδων. Βάσει μίας κατάστασης επιλεγμένων λέξεων – κλειδιά (π.χ. Χρηματιστήριο), ο εργαζόμενος αναγνωρίζει τα άρθρα τα οποία ενδιαφέρουν κάποιο πελάτη της επιχείρησης (ο πελάτης έχει ζητήσει να ενημερώνεται για οτιδήποτε σχετικό δημοσιεύεται για το Χρηματιστήριο). Κατόπιν τα προωθεί για ψηφιοποίηση.

Β) Ψηφιοποίηση (scanning) των άρθρων και εικόνων και αποθήκευση τους στους καθορισμένους με κωδικό αριθμό φακέλου για κάθε έντυπο.

Γ) Αρχειοθέτηση των διαδρομών των εικόνων (links) στην βάση δεδομένων με την καταχώρισή τους στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία.

Δ) Αντιστοίχιση των εικόνων με την αρχειοθέτηση τους.

Ο χειροκίνητος τρόπος που χρησιμοποιείτο παλαιότερα, για την ηλεκτρονική αποδελτίωση των εντύπων, παρήγαγε πολλά λάθη που εντοπίζονταν μόνο κατά την διαδικασία της αντιστοίχισης. Κατά αυτόν τον τρόπο οι αρχειοθέτες ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέφουν και να διορθώνουν τα λάθη, χάνοντας πολύτιμες ανθρωποώρες και αυξάνοντας το κόστος της διαδικασίας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι αποδελτίωναν μόνο τα άρθρα τα οποία ενδιέφεραν υφιστάμενους πελάτες της επιχείρησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνταν αρχείο αποκομμάτων άλλων θεμάτων, ώστε να προτείνεται ο εμπλουτισμός της θεματολογίας από την οποία ενημερώνονταν οι υφιστάμενοι πελάτες ή να προσελκύονταν νέοι πελάτες.

Η Διοίκηση της InDigital προχώρησε στην υλοποίηση επενδύσεων που αντικατέστησαν την χειρονακτική μέθοδο, ενώ παράλληλα επεκτάθηκαν και στην αποδελτίωση ηλεκτρονικών μέσων, με τρόπο που είχε άμεσα οφέλη, όπως:

Α) την αύξηση της παραγωγικότητας του τμήματος Δημοσιογραφικής Έρευνας,
Β) την μείωση των λαθών που σημειώνονται,
Γ) την μείωση του κόστους παραγωγής και
Δ) την αύξηση της θεματολογίας του αρχείου άρθρων για την αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τύπο έντυπο και περιοδικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ενώ καταναλώνει ως πρώτη ύλη ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 60 KWh , κατά μέσο όρο ανά μήνα.

analysisΗ ποιότητα του τελικού προϊόντος προσδιορίζεται από τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

Α) την άρτια ενημέρωση των πελατών για τα θέματα τα οποία έχουν επιλέξει και,
Β) την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πελατών στα θέματα αυτά.
Για την παρακολούθηση του επιπέδου ενημέρωσης των πελατών η Διοίκηση έχει αναπτύξει ένα ειδικευμένο λογισμικό. Πρώτον, έχει επιβάλλει την ανάγνωση μίας ευρείας γκάμας εντύπων από τον Ελληνικό χώρο από το αρμόδιο Τμήμα. Τα έντυπα έχουν κατηγοριοποιηθεί και η ανάγνωση κάθε κατηγορίας έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο του τμήματος Δημοσιογραφικής Έρευνας.

Μετά την ανάγνωση και επιλογή των σχετικών άρθρων οι εργαζόμενοι καταχωρούν τον αριθμό των άρθρων ανά έντυπο και το χρόνο διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας στο ειδικευμένο λογισμικό. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκρίνονται με ειδικούς συντελεστές τους οποίους έχει εκπονήσει η Διοίκηση της εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Διοίκηση δύναται να παρακολουθεί την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει.

graphic1Για την παρακολούθηση της πρόσβασης των πελατών στα άρθρα τα οποία συνιστούν την καθημερινή ενημέρωση τους, η εταιρεία έχει ενσωματώσει στις λειτουργίες της ιστοσελίδας της ειδική εφαρμογή. Μέσω του Διαδικτύου η εταιρεία ενημερώνεται για τον αριθμό των πελατών οι οποίοι επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα της εταιρείας και δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ειδικό αρχείο τους. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται και επικοινωνούνται στους πελάτες, προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα τα οποία συνάντησαν. Τα προβλήματα αυτά σημειώνονται σε ειδικά έντυπα και αφού επιλυθούν, η εταιρεία καταγράφει την μεθοδολογία επίλυσης τους.

Κατόπιν τα έντυπα αρχειοθετούνται και ανά τακτικά χρονικά διαστήματα εξετάζονται από τη Διοίκηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Τεχνικού Τμήματος για τη διάγνωση των αιτιών και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Με αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρία έχει επιτύχει την διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Η επιχείρηση είναι αντιληπτό ότι δεν έχει την κλασσική παραγωγική διαδικασία με μηχανολογικό βαρύ εξοπλισμό, κάτι που σημαίνει ότι τα επίπεδα ασφάλειας των εργαζομένων από πλευράς ατυχημάτων είναι στο ελάχιστο δυνατό σημείο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαδικασίες οργάνωσης της επιχείρησης καταδεικνύονται σαφώς μέσα από το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει.

Η 15ετής έρευνα και ανάπτυξη στην κατασκευή και στην αναβάθμιση του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος έχει προσφέρει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς της InDigital.
Μέσω της πλατφόρμας innews παρακολουθούνται και διαχειρίζονται:

31 τηλεοπτικά κανάλια – 2.012.057 αποσπάσματα – 17.729/ημέρα
449 έντυπα – 83.006.640 άρθρα – 35.458/ημέρα
21 ραδιοφωνικοί σταθμοί – 22.000.127 αποσπάσματα – 72.492/ημέρα
3.000 sites & blogs – 22.664.136 σελίδες – 73.624/ημέρα
3.058.710 χρήστες Facebook – 205.172.078 posts – 107.833/ημέρα
470.639 χρήστες Twitter – 536.735.230 tweets – 617.371/ημέρα
795.000 χρήστες YouTube – 905.000 videos – 50.000/ημέρα