Υποδομές

Η INDIGITAL στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο κτίριο γραφείων  συνολικής επιφανείας 981,77 τμ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Δίρφης 31, στην περιοχή Βριλησσίων Αττικής.  Το εν λόγω κτίριο γραφείων τοποθετείται στην περιοχή «Πάτημα» εντός των ορίων του Δήμου Βριλησσίων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μ. από τη Λεωφ. Πεντέλης. Ο γραφειακός χώρος αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα ανωδομής (ισόγειο, 1ος όροφος και Πατάρι – σοφίτα 1ου ορόφου) και δύο υπόγεια.

Παράλληλα διαθέτει:

  1. Υπερσύγχρονο εργαστήριο ψηφιοποίησης.
  2. Ιδιόκτητο server room (~100 servers).
  3. Χωρητικότητα που αγγίζει το 1 Peta.
  4. Πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο δημοσιευμάτων και αρχείο ολόκληρων των εφημερίδων, γεγονός που διασφαλίζει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ο πελάτης.
  5. 4 διαφορετικές γραμμές Internet, δύο μισθωμένες όπου η μία είναι 100 MΒps & η άλλη είναι 4 MΒps και 2 δύο εφεδρικές DSL.
  6. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με τις πλέον υπερσύχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, συναγερμό, αυτόματη πυρόσβεση, Computer Room 100 θέσεων, πλήρες εφεδρικό σύστημα, κεντρικό UPS 30 λεπτών γενικής λειτουργίας του κτιρίου έως το συγχρονισμό της κεντρικής πετρελαιογεννήτριας.