Ποιοι είμαστε

Η InDigital Α.Ε ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική Τεχνολογική εταιρεία με μετόχους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

Έχει επενδύσει από την ίδρυσή της έως σήμερα περισσότερα από 5.000.000€ στον Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.000 τμ. που διαθέτει στα Βριλήσσια Αττικής αποτελούν σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα με όγκο δεδομένων που αγγίζουν το 1 Peta.

Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών που ασχολούνται με το οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Η συνολική πελατειακή βάση της αποτελείται από 1.000 εταιρικούς πελάτες-επιχειρήσεις μικρού μεγέθους έως μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι υπηρεσίες της είναι άκρως καινοτόμες για την ελληνική αγορά και συνεχώς επενδύει σε εξοπλισμό και λογισμικό νέων υπηρεσιών για επέκταση δραστηριοτήτων και το άρτιο τελικό προϊόν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Αποτελείται από έμπειρο  και καταξιωμένο προσωπικό 50 ατόμων, η πλειονότητα του οποίου εργάζεται χρόνια στην εταιρεία, με αποτέλεσμα την πλήρη εξειδίκευση για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Η InDigital επενδύει στο άριστο περιβάλλον εργασίας και στη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της, ώστε να διατηρούν το υψηλό επίπεδο της δουλειάς τους. Παράλληλα, αναζητεί συνεχώς νέα, ικανά στελέχη για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι πελάτες της διακρίνουν και απολαμβάνουν σε καθημερινή βάση. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων, η προσωπική συμμετοχή όλων και, το σπουδαιότερο, η ευελιξία μιας ξεκάθαρης εταιρικής δομής, δίνουν μοναδική ώθηση στην εξυπηρέτηση και ωφελούν στο μέγιστο τους πελάτες.

Η InDigital, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, είναι κατ’ εξοχήν «πράσινη» ως προς την δραστηριότητά της, καθώς δεν εκπέμπει κανενός είδους ρύπο, συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς όλες οι ενέργειες και η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς εκτυπώσεις και καταναλώσεις χάρτου, ενώ οι υπηρεσίες της είναι τελείως φιλο-περιβαλλοντικές. Πέραν της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, δεν υπάρχει πρώτη ύλη που να χρησιμοποιείται και να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Η επιχείρηση, πέραν του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει με βάση τα Πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 27001-2005 για την διαχείριση της ποιότητάς της καθώς και της ασφάλειας των πληροφοριών, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, κάτι που αποδεικνύει αφενός μεν τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την υγεία των εργαζομένων, αφετέρου αποδεικνύει την θέληση της Διοίκησης για την άμεση και ενεργή προστασία των εργαζομένων αλλά και την άρτια οργανωτική της μορφή.