Εξειδικευμένα έργα και Εφαρμογές

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα για δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών σε πολλές τεχνολογίες, με βάση τις απαιτήσεις κάθε έργου.

i) Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων & web εφαρμογών
Η INDIGITAL αναπτύσσει έργα ΟΠΣ και ειδικεύεται σε εφαρμογές για διαχείριση χρηστών, πελατών & κοινωνικών ομάδων.

ii) Ρομποτικά συστήματα
Η εταιρεία διαθέτει και έχει επενδύσει σε σύγχρονα ρομποτικά συστήματα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα.

iii) Συστήματα ανίχνευσης δεδομένων από το Διαδίκτυο
Η INDIGITAL αναπτύσσει και συντηρεί εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα για ανίχνευση, καταγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων από το διαδίκτυο.

iv) Συστήματα Διαχείρισης Αιτήσεων & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τη διαχείριση αιτήσεων και Προνοιακών παροχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κεντρικό σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή & διαχείριση αιτημάτων των πολιτών όπως:

1. Υποβολή αιτήσεων αναλόγως την υπηρεσία.
2. Διαχείριση αιτήσεων-φακέλων από τα στελέχη του Ο.Τ.Α.
3. Ζωντανή & άμεση ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των αιτημάτων.
4. Εγγραφή, ένταξη & διαχείριση χρηστών ανά κατηγορία πρόνοιας.
5. Ενημέρωση σχετικά με δράσεις των Ο.Τ.Α..

v) Αναγνώριση Προσώπων (Face Recognition)
Η INDIGITAL έχει αναπτύξει καινοτόμο λογισμικό που αναγνωρίζει πρόσωπα από ψηφιακές εικόνες /καρέ / βίντεο και εφαρμόζεται αρχικά στην μέτρηση τηλεοπτικών εμφανίσεων. Το λογισμικό ακολουθεί μια τυπική αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει στάδια επεξεργασίας. Αρχικά, συγκρίνει τα χαρακτηριστικά προσώπων μεταξύ της εισόδου στο σύστημα (στατική εικόνα) και μιας βάσης δεδομένων χαρακτηριστικών. Έπειτα, εφόσον διακρίνει ομοιότητες, καταγράφει την χρονική διάρκεια παρουσίας του συγκεκριμένου προσώπου.

vi) Ανίχνευση Λογοτύπων (Logo Detection)
Η INDIGITAL έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό που αναγνωρίζει λογότυπα σε εικόνες και video. Βασισμένο σε ανοικτό λογισμικό αλλά μαζί με αρκετές καινοτόμες προσθήκες το σύστημα αναγνωρίζει λογότυπα εταιρειών σε όλη την ροή video που καταγράφει η εταιρεία. Στην συνέχεια γίνεται quality control, με υποβοήθηση πολλαπλών φίλτρων, για την εξασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

vii) Τεχνολογία Ψηφιακής Επικύρωσης Αποδείξεων DRVS

Η InDigital είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης εταιρείας TPG Rewards για την παροχή της DRVS (Digital Receipt Validation System).

Το Σύστημα Αυτόματης Επικύρωσης Αποδείξεων DRVS επικυρώνει και παράλληλα αναγνωρίζει αυτόματα, μέσω των σχετικών αποδείξεων, τις αγορές προϊόντων από τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες εταιρειών, σε οποιονδήποτε κλάδο κι αν αυτές δραστηριοποιούνται (π.χ. τρόφιμα, ψυχαγωγία κ.α.). Στη συνέχεια, ο καταναλωτής, μπορεί να λαμβάνει μέσα σε λίγα λεπτά στο κινητό του επιπλέον δώρα και προσφορές ως επιβράβευση για την αγορά του. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τρία απλά βήματα:

α) Αγορά του προϊόντος, για το οποίο ισχύει τη δεδομένη στιγμή μία προσφορά,

β) Πληρωμή στο ταμείο και παραλαβή απόδειξης

γ) Προβολή της απόδειξης σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, τον οποίο υποδεικνύει η εταιρεία που πραγματοποιεί την προσφορά. Μέσα σε λίγα λεπτά το σύστημα αναγνωρίζει και πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη απόδειξη περιλαμβάνει το προϊόν με το οποίο συνδέεται μία προσφορά και ο καταναλωτής λαμβάνει την επιβράβευση του ψηφιακά, στο κινητό του. Το σύστημα ενδείκνυται τόσο για ψηφιακά όσο και για φυσικά δώρα – προσφορές.

Η τεχνολογία DRVS ιδανική για χρήση σε προωθητικές εκστρατείες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγράμματα επιβράβευσης Buy One get one , loyalty programs, κουπόνια, και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προώθησης. Στις ΗΠΑ, εταιρίες όπως οι Nestle, Procter & Gamble, Kellogg’s, Mars, Unilever, Coca Cola, Pepsico, Johnson & Johnson κ.α., χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο της TPG Rewards ώστε να συνδέσουν brands με τους καταναλωτές.