Πιστοποίηση ποιότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015

Η INDIGITAL είναι πιστοποιημένη με το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015 με τα εξής πεδία εφαρμογών:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη & κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) & συστημάτων επικοινωνίας.
 • Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών προσωποποιημένης ενημέρωσης & παρακολούθησης δημοσιότητας (αποδελτίωσης).
 • Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών & συντήρηση προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων & συστημάτων επικοινωνίας καθώς και εξοπλισμού.
 • Ψηφιοποίηση αρχείων ήχου, εικόνας, εγγράφων & αντικειμένων.
 • Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων.
 • Αναγνώριση χαρακτήρων, σημάτων & προσώπων, αυτόματη απομαγνητοφώνηση, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας & ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση & ανάλυση κειμένων.
 • Εξάπλωση επί τω έργω υποστήριξης, ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής.
 • Διαχείριση πληροφοριών μέσω web πλατφόρμας.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013

Διαθέτει επίσης το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013, το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, με τα εξής πεδία εφαρμογών:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού & εφαρμογών) και συστημάτων επικοινωνίας.
 • Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών προσωποποιημένης ενημέρωσης και παρακολούθησης δημοσιότητας (αποδελτίωσης).
 • Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας καθώς και εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων.
 • Αναγνώριση χαρακτήρων, σημάτων και προσώπων, αυτόματη απομαγνητοφώνηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας για ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση κειμένων.
 • Εξάπλωση επί τω έργω υποστήριξης, ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

Παράλληλα, διαθέτει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 με τα εξής πεδία εφαρμογών:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) και συστημάτων επικοινωνίας.
 • Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών προσωποποιημένης ενημέρωσης και παρακολούθησης δημοσιότητας (αποδελτίωσης).
 • Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας καθώς και εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων.
 • Αναγνώριση χαρακτήρων, σημάτων και προσώπων, αυτόματη απομαγνητοφώνηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας για ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση κειμένων.
 • Εξάπλωση επί το έργω υποστήριξης, ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής.
 • Διαχείριση πληροφοριών μέσω web πλατφόρμας.

Show Buttons
Hide Buttons