Πληροφοριακά Συστήματα & Mobile Apps

Η εταιρεία αναπτύσσει Πληροφοριακά Συστήματα και εφαρμογές για κινητά (smartphones) & web, αξιοποιώντας την εμπειρία, την μεθοδολογία και τις εξειδικευμένες τεχνολογίες που διαθέτει, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ικανοποίηση των συνεργατών. Τα τελικά προϊόντα προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες των συνεργατών καθώς τα περισσότερα βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό.

Ενδεικτικά:

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού & Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

Η InDigital ανέπτυξε το σύγχρονο ERP & CRM InSales που περιλαμβάνει:

 

  • Εμπορική διαχείριση.
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Έλεγχο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Συνδρομές – συναλλαγές πελατών.
  • Στατιστικά & αναφορές.
  • Διαδικασίες προμηθειών.
  • Προγραμματισμό πωλήσεων.
Σύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Λογοτύπων

Βασισμένο σε ανοικτό λογισμικό αλλά μαζί με αρκετές καινοτόμες προσθήκες το σύστημα αναγνωρίζει λογότυπα εταιρειών σε όλη την ροή των καταγεγραμμένων video.

Συστήματα ανίχνευσης δεδομένων από το Διαδίκτυο

Η InDigital αναπτύσσει και συντηρεί εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα για ανίχνευση, καταγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων από το διαδίκτυο.

Ρομποτικά Συστήματα

Η εταιρεία διαθέτει και έχει επενδύσει σε σύγχρονα ρομποτικά συστήματα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα.

Show Buttons
Hide Buttons