Θέση Εργασίας: Administration Support

Θέση Εργασίας: Administration Support

Η εταιρεία μας ζητά ενδιαφερόμενο/η για θέση πλήρους απασχόλησης για τη Διοικητική Υποστήριξη Επιδοτούμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο/η υποψήφιος/α καλείται να αναλάβει την οργάνωση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των αναγκών και ζητημάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες και την οικονομική παρακολούθηση των αναφερόμενων προγραμμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office.
 • Εξοικείωση με cloud τεχνολογίες Διαχείρισης Εγγράφων (πχ. Google Drive, OneDrive, κλπ).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (πχ. ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα HORIZON) θα προσμετρήσει με σημαντική βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση.
 • Εργασιακή εμπειρία στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο.
 • Βασική γνώση Λογιστικής.

 

Η εταιρία παρέχει:

 • Πλήρη πενθήμερη απασχόληση και ασφάλιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων του/της υποψηφίου/ας
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον και ομαδικό κλίμα
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του/της υποψηφίου/ας μέσα από την ενασχόληση με διαφορετικά project

 

Παρακαλούμε πολύ στην αποστολή βιογραφικών στο pkaddas@indigital.gr , με Θέμα: “Administration Support”, σε προσοχή του κυρίου Καδδά Παναγιώτη.Show Buttons
Hide Buttons