Εφαρμογή Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

The Property & Lease Management Service is provided through a modern online platform and was developed to serve large public & private organizations with extensive real estate available either for their own use or for rent or for any form of commercial exploitation.

The design of the Service was intended to be a tool for monitoring and managing real estate that is fully adapted to the needs and structures of the organizations. The goal is to organize, support and improve the functions of the relevant department, using specialized and up-to-date IT tools.

Η Υπηρεσία αποτελεί καινοτόμα και σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση ακινήτων & μισθωμάτων.

6

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πλήρης παραμετροποίηση και προσαρμογή στις ανάγκες του οποιουδήποτε οργανισμού.
  • Σημαντικά οικονομικά οφέλη από την παροχή της Υπηρεσίας μέσω διαδικτύου, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού.
  • Σημαντικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την εκμετάλλευση των ακινήτων.
  • Έλεγχος αποτελεσματικότητας διαχείρισης των ακινήτων και του αρμόδιου τμήματος.
  • Απόλυτη καταγραφή δεδομένων και αναλυτικές εξαγωγές.
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα προγράμματα που διαθέτει ο οργανισμός, π.χ. λογιστικό πρόγραμμα για αυτόματη χρέωση στα μισθωμένα ακίνητα.

Show Buttons
Hide Buttons