Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση Αντικειμένων, Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση Αντικειμένων, Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Η 4DRealism αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της InDigital το οποίο υλοποιεί εφαρμογές για τρισδιάστατες (3D) ψηφιοποιήσεις και απεικονίσεις πραγματικών αντικειμένων και χώρων ανεξαρτήτως διαστάσεων. Το τμήμα αποτελείται από εξειδικευμένους γραφίστες, προγραμματιστές παιχνιδιών και επαγγελματίες με εμπειρία στο χώρο των τρισδιάστατων εφαρμογών. Η παρουσίαση τους γίνεται σε στατικές εικόνες, video παρουσιάσεων και εικονικά περιβάλλοντα, αναλόγως τις απαιτήσεις του συνεργάτη.

Περισσότερες πληροφορίες και δείγματα των πρόσφατων τρισδιάστατων ψηφιοποιήσεων είναι διαθέσιμα στο 4drealism.com και στο sketchfab.


Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση

 

Με τον όρο τρισδιάστατη ψηφιοποίηση εννοούμε τη μετατροπή ενός φυσικού αντικείμενου ή χώρου σε πιστό ψηφιακό αντίγραφο. Το ψηφιακό αυτό αντίγραφο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν το φυσικό πρωτότυπο, όπως είναι η γεωμετρία και η υφή και έχουμε τη δυνατότητα επισκόπησής του από όλες τις οπτικές γωνίες, χωρίς περιορισμούς.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η χρήση της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, με σκοπό την τεκμηρίωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τρισδιάστατες ψηφιοποιήσεις υψηλής ευκρίνειας μνημείων, αντικειμένων και χώρων επιτρέπουν την περαιτέρω παρακολούθηση, μελέτη και διάδοση ιστορικών κειμηλίων.

Επιπλέον, δρουν ως ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε φυσικές και μη καταστροφές ή βλάβες, καθώς αρχειοθετείται ψηφιακά το πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πιστής αναπαράστασης του αρχικού αντικειμένου ή χώρου, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες διαθέσιμες.

 

Υπηρεσίες:

 

3D Scanning & 3D Printing
Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση αντικειμένων, εγκαταστάσεων, κτιρίων και εκτύπωση 3D αντιγράφων.

 

Virtual Reality
Εικονικά διαδραστικά περιβάλλοντα με τη χρήση συσκευών εικονικής πραγματικότητας (Oculus rift, HTC Vive).

 

Augmented Reality
Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για τη Διαφήμιση, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό.

 

Scientific 3D Scanning
Υψηλής ανάλυσης ψηφιοποίηση για επιστημονική χρήση και μετρήσεις. Χρήση σε αρχαιολογία, τοπογραφία, ποιοτικό έλεγχο.

 

User Interface
Δημιουργία σύγχρονων User Interfaces (διεπαφές χρηστών) για παιχνίδια και εμπορικές σκοπούς για Mobile και Desktop εφαρμογές.

 

Ψυχαγωγία & Εκπαίδευση
Δημιουργία παιχνιδιών και Εκπαιδευτικών εφαρμογών για Mobile και Desktop περιβάλλοντα.

 

 

Μάθε Περισσότερα