Προηγμένες Απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές

Προηγμένες Απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές

Η InDigital παρέχει την Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) του κατασκευαστή ARX/Docusign. Σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 η Ψηφιακή Υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ΑΔΔΥ, έχει την ΙΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή.

 

Η υπηρεσία InSign επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα τους χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός (usb token, card reader) ή κάποια εγκατάσταση (hardware,software) στην συσκευή που χρησιμοποιούν. Με το InSign είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή αρχείων pdf, word και excel, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση Microsoft Office, Acrobat Reader ή άλλου ειδικού λογισμικού.

 

Η εξειδικευμένη υπηρεσία InSign παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τελικό χρήστη όπως:

 

  • Αποθήκευση και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης, «Ερμής».
  • Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων,δίχως την απαίτηση επιπλέον εξοπλισμού όπως USB Tokens, CardReaders, hardware ή software.
  • Χρήση της ψηφιακής υπογραφής από οπουδήποτε μέσωInternet, σε οποιαδήποτε συσκευή (desktop,laptop, smartphone, tablet) μέσω του web user interface του InSign.
  • Σύγχρονο και απλό περιβάλλον πλοήγησης κατάλληλο και για μη εξοικειωμένους χρήστες.
  • Φύλαξη των ψηφιακών πιστοποιητικών στο υπερσύγχρονο, πιστοποιημένο data center της InDigital.
  • Αυστηρές δικλείδες ασφαλείας και πλήρης συμμόρφωση με πολλές νομοθεσίες– κανονισμούς  σε κυβερνητικό επίπεδο.

 

Η υπηρεσία InSign είναι συμβατή με τα περισσότερα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών που βασίζονται σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το Microsoft Sharepoint ή την πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού Alfresco. Η προσθήκη της υπηρεσίας InSign σε ένα υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα και οικονομίες κλίμακας.

 

 

Μάθε Περισσότερα