Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση Αντικειμένων, Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Η 4DRealism αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της InDigital το οποίο υλοποιεί εφαρμογές για τρισδιάστατες (3D) ψηφιοποιήσεις και απεικονίσεις πραγματικών αντικειμένων και χώρων ανεξαρτήτως διαστάσεων. Το τμήμα αποτελείται από εξειδικευμένους γραφίστες, προγραμματιστές παιχνιδιών και επαγγελματίες με εμπειρία στο χώρο των τρισδιάστατων εφαρμογών. Η παρουσίαση τους γίνεται σε στατικές εικόνες, video παρουσιάσεων και εικονικά περιβάλλοντα, αναλόγως τις απαιτήσεις του συνεργάτη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Slideshow01
Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση – Τι είναι

Με τον όρο τρισδιάστατη ψηφιοποίηση εννοούμε τη μετατροπή ενός φυσικού αντικείμενου ή χώρου σε πιστό ψηφιακό αντίγραφο. Το ψηφιακό αυτό αντίγραφο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν το φυσικό πρωτότυπο, όπως είναι η γεωμετρία και η υφή και έχουμε τη δυνατότητα επισκόπησής του από όλες τις οπτικές γωνίες, χωρίς περιορισμούς.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η χρήση της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, με σκοπό την τεκμηρίωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τρισδιάστατες ψηφιοποιήσεις υψηλής ευκρίνειας μνημείων, αντικειμένων και χώρων επιτρέπουν την περαιτέρω παρακολούθηση, μελέτη και διάδοση ιστορικών κειμηλίων.

Επιπλέον, δρουν ως ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε φυσικές και μη καταστροφές ή βλάβες, καθώς αρχειοθετείται ψηφιακά το πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πιστής αναπαράστασης του αρχικού αντικειμένου ή χώρου, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες διαθέσιμες.

3D Scanning & 3D Printing

Virtual Reality

Augmented Reality

Scientific 3D Scanning

User Interface

Ψυχαγωγία και Εκπαίδευση

uhR7l3c0
Η 4DRealism στο sketchfab
Δείτε περισσότερα εδώ

Show Buttons
Hide Buttons