Οι υπηρεσίες μας

Ψηφιοποίηση Αρχείων

Διακίνηση Εγγράφων

Προηγμένες απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές

Αυτόματη Απομαγνητοφώνηση

Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση Αντικειμένων, Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Πληροφοριακά Συστήματα & Mobile Apps

Σύστημα Αυτόματης Επικύρωσης Αποδείξεων

Καταχώρηση & Διαχείριση Αιτημάτων

Εφαρμογή Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Show Buttons
Hide Buttons